Türkiye'nin İlk İHA Sistemleri Portalı

Avrupalıların Geliştirdiği Silahlı İHA Çift Turboprop Motorlu Olacak

Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'nın birlikte geliştirdiği operatif sınıf (MALE) İHA, iki adet turboprop jet motoruna sahip olacak.

Eylül 2016'da başlatılan projenin 10 aylık ilk aşamasında, ön tanımlama süreci tamamlanarak temel konfigürasyon üzerinde ülkeler ve firmalar anlaştı. Beklenenin aksine, turbojet motorlu tasarım yerine 2 adet turboporop jet motoru içeren tasarım seçildi.

Bu karar sonrasında, 2010'lu yılların başında Avrupalı ülkelerin ön tasarım çalışmalarını gerçekleştirdiği jet motorlu Talarion İHA'sı tamamen gündemden düşmüş oldu. 

2025 yılına kadar bir MALE RPAS geliştirilmesine yönelik ortak niyet anlaşması Almanya, Fransa ve İtalya tarafından Mart 2015 ayında imzalanmıştır. İspanya ise projeye sonradan dahil olmuştur. Projeye katılım sadece dört ülke ile sınırlı değildir. Diğer Avrupa ülkelerinin de takip eden program aşamalarında katılımı mümkün olabilecektir.

Programa katılan ülkeler tarafından Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü (Organisation for Joint Armament Cooperation - OCCAR)'nün görevlendirilmesi Kasım 2015 ayında olmuştur. MALE RPAS projesinden sorumlu OCCAR ofisi Münich/Almanya'da kurulmuştur.

Proje sözleşmesi, dört ülkeyi temsilen OCCAR ile Airbus Defence and Space (Almanya ve İspanya), Dassault Aviation (Fransa) ve Leonardo (İtalya) firmaları arasında Ağustos 2016 ayı içinde imzalanmıştır. AMALE RPAS projesi çalışmaları 06 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen proje başlangıç toplantısı ile başlatılmıştır.

MALE RPAS Projesi ile geliştirilecek İHA sistemi, hem keşif-gözetleme hem de saldırı kabiliyetine sahip olacaktır. Geliştirilecek İHA sisteminin Avrupa hava sahasında kısıtlama olmadan uçuş yapacak şekilde gerekli kabiliyetlere sahip olması istenmektedir. Bu kapsamda hava sahası entegrasyonu ve sertifikasyon hususlarında, Avrupa Savunma Ajansı (EDA) projeyi desteklemektedir.

Her üç firmanın eşit oranda rol alacağı projenin ilk safhasında "Tanımlama Etüdü" hazırlanacaktır. İki yıl sürecek çalışma kapsamında, ülkelerin operasyonel talepleri dikkate alarak maliyet ve risk hususları incelenecek ve Sistem İhtiyaçları Gözden Geçirme (System Requirement Review - SRR) ve Ön Tasarım Gözden Geçirme (Preliminary Design Review - PDR) alt aşamaları tamamlanacaktır.  

2018 yılında başlatılması planlanan projenin ikinci aşamasında prototip İHA geliştirilerek 2023 yılında ilk uçuşun yapılması hedeflenmektedir. İHA teslimatlarının ise 2025 yılında başlatılması amaçlanmaktadır.