Türkiye'nin İlk İHA Sistemleri Portalı

Ceza

 • Atatürk Havalimanı Üzerinde İHA Uçuran Kişiye 10 Ay Hapis Cezası

  Drone davasında karar çıktı

  İstinaf Mahkemesi, Atatürk Havalimanı üzerinde insansız hava aracı (drone) uçuran Aspet Manukyan'a yerel mahkemece verilen beraat kararını kaldırarak, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Manukyan'a verilen bu cezayı 5 yıl süre ile erteledi.

  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde insansız hava aracı (drone) uçuran Aspet Manukyan hakkında, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, beraat kararı ile sonuçlandı.

  Şikayetçiler, bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından bugüne duruşma verildi. Duruşmaya sanık Aspet Manukyan ile şikayetçilerin avukatları katıldı. Sorgusu yapılan Manukyan, kullandığı dronenin suçu tarihinde insansız hava aracı statüsünde olmadığını, akıllı oyuncak statüsünde olduğunu belirterek, "Atatürk havaalanının uçuş yasağının olduğu alanda uçurtmadım" dedi. Şikayetçilerin avukatları ise sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istediler.

  İSTİNAF SAVCISI CEZA İSTEDİ

  İstinaf Savcısı Osman Öztürk, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın sivil havacılık kurallarını ihlal ederek drone tabir edilen insansız hava aracını İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde uçurtarak tava trafiğini tehlikeye soktuğunu, bu nedenle yerel mahkemenin beraat kararının kaldırılarak sanığın, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan cezalandırılmaını istedi.

  Son sözü sorulan sanık Manukyan, insansız hava aracını pistin üzerinde ve uçakların iniş-kalkış koridorunda uçurmadığını, hava trafiği güvenliği tehlikeye atmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

  10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILDI

  19. Ceza Dairesi, Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 11 Kasım 2016 tarihli beraat kararını kaldırarak Manukyan'a, "Trafiği tehliyeke sokmak" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Manukyan'ın cezasını iyi halden 10 aya indiren mahkeme, bu cezayı da 5 yıl süre ile erteledi.

  Kaynak: Hürriyet

 • Drone'lar, İstanbul'da Yolcu Uçaklarına Tehlike Oluşturmaya Devam Ediyor

  Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçağın altından drone geçti

  Hürriyet'in haberine göre; Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkış yapacak uçakların güzergahlarında tüm önlemlere rağmen drone uçurulmaya devam ediliyor. Yapılan haberler, uyarı levhaları ve cezalara rağmen drone uçuranlar, hava trafiğini tehlikeye düşürüyor.

  Son olarak Nairobi -İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotu drone rapor etti. İniş için alçalan uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı hava trafik kontrol kulesi görevlisiyle bağlantı kurdu. Pilot kuleyi, “Efendim 16 milde altımızda yaklaşık 500 feette drone geçti bilginize” diye uyardı.

  22 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan SHGM İHA Talimatı'nın yeni versiyonu, havaalanlarına yakın yerlerde izinsiz İHA uçurulmasını yasaklıyor. 

  MADDE 18 – Uçuşa Yasak Bölgeler

  (1) Aşağıda yer alan bölgelerde risk analizi yapılmadan ve Genel Müdürlükten izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılması yasaktır:

  a) İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 5 NM (9 km) mesafeden daha yakın sahada,

  b) İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı sahada,

  c) İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve kalabalık bölgeler üzerinde,

  ç) Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar”da,

  d) Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde;

  e) NOTAM ile ilan edilen sahalarda,

  (2) Arama, kurtarma ve afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda, Genel Müdürlük ile gerekli koordinasyonun sağlanması kaydıyla istisnai olarak Uçuş İzni verilebilir.

  SHT-İHA, izinsiz İHA uçuşlarına yönelik aşağıdaki cezalandırma hükmüne sahiptir.

  MADDE 26 – İzinsiz Operasyon

  (1) Genel Müdürlükten izin almayı gerektiren operasyonlar için izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon gerçekleştirilmesi hallerinde ilgili şahıs ve işletmeye 2920 sayılı Kanunun 5 inci kısmında yer alan ceza hükümleri uygulanır.

  SHGM İHA Talimatı'nın referans olarak verdiği 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 5 inci kısmında, işlenen suç veya kabahate göre çeşitli hapis ve para cezaları tanımlanmıştır.

  BEŞİNCİ KISIM

  Ceza Hükümleri

  Suç oluşturan davranışlar (1)

  Madde 141 – (Değişik: 23/1/2008-5728/434 md.)

  Bu Kanunun 7, 36, 91, 92 ve 94 üncü maddeleri ile 93 üncü maddenin (b), (c), (e) ve (g) bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  Bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 93 üncü maddesinin (a), (d), (f) ve (h) bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, iki aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  Madde 142 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

  Kabahat oluşturan davranışlar (2)

  Madde 143 – (Değişik: 23/1/2008-5728/435 md.)

  Bu Kanunun;

  a) 11, 18, 19, 26, 28, 29, 54, 58 ve 89 uncu maddeleri ile 9 uncu maddesinin üçüncü, 95 inci maddesinin birinci ve 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlara bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar,

  b) 23, 24 ve 25 inci maddeleri ile 57 nci maddesinin son fıkrasına aykırı davranışta bulunanlara beşyüz TürkLirasından onbin Türk Lirasına kadar,

  idarî para cezası verilir.

  Yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında kalıp da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (3)

  Bu madde hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü yetkilidir.

  Madde 144 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

  Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uymayanlara verilecek ceza

  Madde 145 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

   

 • Türkiye'de İlk Drone Cezası: SHGM Kural Dışı İHA Uçuşuna 1.000 TL Ceza Verdi

  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğ (SHGM), Twitter hesabından Türkiye'de ilk İHA (Drone) cezasını uyguladığını açıkladı. Gece şartlarında izinsiz yapılan bir Drone uçuşuna yönelik olarak Kütahya'nın Gediz ilçesinde kolluk kuvvetlerinin tuttuğu tutanağa istinaden, SHGM 1.000 TL para cezası verdi. 

  SHGM, bahse konu ceza kapsamında tutulan tutanağı 4 Mayıs 2016 tarihinde Twitter hesabında paylaşmıştı.

  İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA)

  İzinsiz operasyon

  MADDE 26 – (1) Genel Müdürlükten izin almayı gerektiren operasyonlar için izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon gerçekleştirilmesi hallerinde ilgili şahıs ve işletmeye 2920 sayılı Kanunun 5 inci kısmında yer alan ceza hükümleri uygulanır.